Metodologia

Opis


Dzięki zastosowanej metodologii hybrydowej, gemiusAudience umożliwia zaawansowany technologicznie pomiar oglądalności treści internetowych.

methodology_725.png

Dane typu site-centric są pozyskiwane z oskryptowanych stron, playerów i aplikacji.

Dane user-centric (w tym zaawansowana charakterystyka społeczno-demograficzna) zbierane są za pomocą  kwestionariuszy wypełnianych przez respondentów online (informacje deklaratywne), a także aplikacji monitorującej ich aktywność, zainstalowanej  na urządzeniu respondenta (informacje o rzeczywistej aktywności). Informacje deklaratywne są następnie zestawiane i łączone z danymi pozyskanymi w wyniku monitorowania aktywności – pozwala to stworzyć jednorodny zbiór danych user-centric.

Dodatkowo, dane user-centric są ważone w sposób zapewniający ich reprezentatywność względem populacji.

Zbiory danych site-centric oraz user-centric są ze sobą łączone tak, aby jak najlepiej wykorzystać oba źródła. Wspólnie tworzą pełny zasób informacji o sposobach, w jaki konsumowane są treści na stronach internetowych, w materiałach strumieniowych i aplikacjach oraz dane dotyczące charakterystyki społeczno-demograficznej oraz behawioralnej użytkowników. 

W fazie przetwarzania danych stosowany jest  szereg procedur weryfikacyjnych, w tym eliminacja zjawisk zakłócających badanie (np. automatycznych odświeżeń stron, ekstremalnych typów aktywności, itp.) oraz testy jakości danych.

Wyniki pozwalają na analizę zasięgu oraz segmentacji widowni tak dla całych rynków, jak i dla zdefiniowanych wcześniej  grup docelowych (na podstawie charakterystyki społeczno-demograficznej oraz behawioralnej). 

Algorytmy używane do przeliczania wskaźników Real Users oraz Zasięgu dla tych użytkowników eliminują wpływ niekorzystnych czynników, takich jak: współdzielenie komputera, korzystanie przez jednego użytkownika z wielu komputerów, korzystanie przez jednego użytkownika z różnych typów urządzeń (np. komputera, tabletu i smartfona), a także kasowanie plików cookie przez użytkownika.

Coraz powszechniejsze jest wykorzystywania wielu różnych urządzeń przez jednego użytkownika, co zrodziło potrzebę deduplikacji danych i przedstawienia ich jako jednego, zbiorczego wyniku.  Informacje na temat Zasięgu oraz wskaźnika Real User dla wszystkich platform łącznie są już dostępne dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu metodologicznemu: Behavioural Panel Synthesis (BPS).

Wyniki gemiusAudience:

  • grupy celowe określone na podstawie danych społeczno-demograficznych i behawioralnych 
  • podział na rodzaj urządzenia z uwzględnieniem deduplikacji Real Userów dla  określenia pełnego zasięgu 
  • pomiar materiałów strumieniowych i aplikacji 
  • pomiar stron internetowych, materiałów strumieniowych oraz aplikacji, zarówno tych audytowanych jak i nieaudytowanych 
  • wyniki dostępne w interfejsie online (niemal w czasie rzeczywistym) oraz w aplikacji analitycznej

Real User w gemiusAudience to rzeczywisty użytkownik!

Wyniki badania