Metodoloji

Metrikler


Metrikler

Temel Metrikler

Ziyaretçiler (GZ = Gerçek Ziyaretçi)

Spesifik bir zaman diliminde, belirlenen hedef kitlede, seçili siteleri ziyaret eden internet kullanıcılarının sayısıdır. Bu hesaplama güncel kişi sayısına bağlı olarak hesaplanır; çerezlere, IP adreslerine ve bilgisayar sayılarına göre değil.

İnternet erişimi

Belirli bir zaman aralığında seçili site(ler)de, belirli bir hedef kitledeki ziyaretçi sayısının, belirli bir ay içindeki belirli hedef kitlede yer alan internet kullanıcılarına oranını gösterir. Bu gösterge yüzdelik dilimle ifade edilir.

Sayfa Görüntüleme

Bir ziyaretçi tarafından bir websayfasının çağrılma sayısıdır.(seçilmiş bir hedef kitleden, spesifik bir zaman aralığında).

Ziyaretler

Belirli bir zaman diliminde, ziyaretçiler tarafından seçili bir siteye yapılan toplam ziyaretsayısıdır. Bir ziyaret, aynı ziyaretçi tarafından belli bir site içinde yapılan ardışık sayfa görüntülemesi olarak tanımlanır, -iİki ardışık sayfa görüntülemesi arasında en fazla 30 dakika olmalıdır.

Zaman

Bu hesaplama saat bazında ifade edilir. Spesifik bir zaman dilimi içinde ziyaretçi tarafından harcanan toplam süreyi yansıtır.

Sayfa Görüntüleme (harici)

Bir ziyaretçi tarafından bir web sayfasının çağrılma sayısıdır.(seçilmiş bir hedef kitleden, spesifik bir zaman aralığında). Göstergeye sadece belirlenmiş sayfanın çağrılma sayısı dâhildir.

Sayfa Görüntüleme (hepsi)

Bir ziyaretçi tarafından bir web sayfasının çağrılma sayısıdır.(seçilmiş bir hedef kitleden, spesifik bir zaman aralığında). Göstergeye belirlenmiş sayfanın ve alt sayfalarının çağırma sayıları dâhildir.

 

Tekil Tarayıcılar

 

 
Tekil Tarayıcılar

Tarayıcı tespit edicilerinin sayısı yerel tespit edicilerin sayısı olarak kabul edilir ve bunlar belirlenen zaman süresi içinde seçilmiş olan ağı ziyaret eden IP adresleri temel alınarak tespit edilirler. Bu metrik yalnızca hedef grup olan 'Popülasyon' için kullanılabilir.

Tekil Tarayıcılar (dış kaynaklı)

Tarayıcı tespit edicilerinin sayısı dış kaynaklı/yabancı tespit edicilerin sayısı olarak kabul edilir ve bunlar belirlenen zaman süresi içinde seçilmiş olan ağı ziyaret eden IP adresleri temel alınarak tespit edilirler. Bu metrik yalnızca hedef grup olan 'Popülasyon' için kullanılabilir.

Tekil Tarayıcılar (hepsi)

Tüm tarayıcı tespit edicilerinin sayısı (yerel ve yabancı) tespit edicilerin sayısı olarak kabul edilir ve bunlar belirlenen zaman süresi içinde seçilmiş olan ağı ziyaret eden IP adresleri temel alınarak tespit edilirler. Bu metrik yalnızca hedef grup olan 'Popülasyon' için kullanılabilir.

 

Uygulamalar

 

 
Uygulama kullanımı

Belirli bir zaman aralığında belirli uygulama(lar)ı kullanan hedef kitledeki ziyaretçi sayısıdır.

Uygulama kullanımı (%)

Belirli bir zaman aralığında belirli uygulamayı kullanan hedef kitledeki ziyaretçilerin, belirli bir ayda hedef kitledeki internet kullanıcılarının sayısına oranıdır. Bu gösterge yüzdelik dilimle ifade edilir.

Gerçek kullanıcı ve uygulama kullanımı

Belirli bir zaman aralığında belirli uygulama(lar)ı kullanan ya da belirli site(ler)i kullanan hedef kitledeki ziyaretçi sayısının toplamıdır.

Gerçek kullanıcı ve uygulama kullanımı (%)

Belirli bir zaman aralığında belirli uygulamayı kullanan ya da belirli site(ler)i ziyaret eden hedef kitledeki ziyaretçilerin, belirli bir ayda hedef kitledeki internet kullanıcılarının sayısına oranıdır. Bu gösterge yüzdelik dilimle ifade edilir.

Kullanım süresi

Belirli bir zaman aralığında belirli uygulama(lar)ın hedef kitledeki kullanıcıların bilgisayarlarındaki çalışma süredir.

 

Stream

 

 
Stream görüntülemeleri

Belirli bir hedef kitledeki ziyaretçilerin, belirli bir stream sitesinde/sitelerinde belirli bir süre içinde gerçekleştirdiği stream oynatma sayısıdır. Oynatma, malzemenin bir player’a yüklenmesiyl ebaşlayıp kullanıcının aksiyonuyla (stream’in kapatılması ya da yeniden yüklenmesi) sona eren bir stream dizisi anlamına gelir.

Stream ziyaretleri

Belirli bir zaman aralığında belirli stream sitelerindeki hedef kitle içerisinde yer alan ziyaretçiler tarafından yapılan ziyaret sayısıdır.

 

Ortalama

 
 
Gerçek kullanıcının sayfa görüntüleme

Belirli bir zaman aralığında seçili site(ler)de, belirli bir hedef kitledeki Gerçek Kullanıcı tarafından ortalama sayfa görüntüleme sayısıdır.

Gerçek kullanıcının geçirdiği süre

Belirli bir zaman aralığında, belirlenen hedef kitleden bir Gerçek Kullanıcı tarafından seçili sitede geçirilen sürenin ortalamasıdır.

Ziyaret başına geçirilen süre

Belirli bir zaman aralığında, belirlenen hedef kitleden bir Gerçek Kullanıcının ziyaret başına geçirdiği sürenin ortalamasıdır.

Sayfa görüntüleme süresi

Belirlenen bir hedef kitleden ziyaretçiler tarafından gerçekleştirilen ardışık iki sayfa görüntüleme arasındaki ortalama süre.

Gerçek kullanıcı başına çalışma süresi

Belirli bir zaman aralığında belirli uygulama(lar)ın için hedef kitle içerisinde yer alan bir ziyaretçi tarafından oluşturulan ortalama çalışma süresidir.

Gerçek kullanıcı başına ziyaret

Belirli bir zaman aralığında, seçili site(ler)de, belirli bir hedef kitledeki Gerçek Kullanıcı tarafından ortalama ziyaret sayısıdır.

Gerçek kullanıcı başına stream görüntüleme

Belirli bir zaman aralığında belirli stream sitelerindeki hedef kitle içerisinde yer alan bir ziyaretçi tarafından oluşturulan ortalama görüntüleme sayısıdır.

Stream görünteleme süresi

Belirli bir zaman aralığında belirli stream sitelerinde, hedef kitle içerisindeki bir ziyaretçi tarafından yapılan görüntülemenin ortalama süresidir.

Gerçek kullanıcı başına stream ziyareti

Belirli bir zaman aralığında belirli stream sitelerindeki hedef kitle içerisinde yer alan bir ziyaretçi tarafından oluşturulan ortalama stream ziyaret sayısıdır.

 

Dağılım

 

 
Kullanıcıların dağılımı

Belirli bir zaman aralığında seçili site(ler)de, belirli bir hedef kitledeki ziyaretçi sayısının, belirli bir zaman aralığında seçili siteyi/siteleri ziyaret etmiş toplam ziyaretçi sayısına oranıdır. Bu gösterge yüzdelik dilimle ifade edilir.

Sayfa gösterim dağılımı

Belirli bir zaman aralığında seçili site(ler)de belirli bir hedef kitledeki ziyaretçilerin sayfa görüntüleme sayısının, belirli bir zaman aralığında seçili siteyi/siteleri ziyaret eden kullanıcıların toplam sayfa gösterim sayısına oranıdır. Bu gösterge yüzdelik dilime ifade edilir.

Zaman dağılımı

Belirli bir zaman aralığında seçili site(ler)de belirli bir hedef kitledeki ziyaretçiler tarafından harcanan birim zamanın, belirli bir zaman aralığında seçili site(ler)deki ziyaretçilerin harcadığı toplam zaman birimine oranıdır. Bu gösterge yüzdelik dilimle ifade edilir.

Kullanıcı dağılımı (nispi)

Belirli bir zaman aralığında seçili siteyi/siteleri ziyaret eden belirli bir hedef kitle içindeki ziyaretçi sayısının, belirli bir zaman aralığında seçili siteyi/siteleri ziyaret eden tanımlanmış referans grubundaki ziyaretçilerin toplam sayısına oranıdır. Bu gösterge yüzdelik dilimle ifade edilir.

Sayfa görüntüleme dağılımı (nispi)

Belirli bir zaman aralığında seçili site(ler)de belirli hedef kitledeki ziyaretçiler tarafından sayfa görüntüleme sayısının, belirli bir zaman aralığında seçili site(ler)de tanımlanmış referans grubundaki ziyaretçiler tarafından gerçekleştirilmiş toplam sayfa görüntüleme sayısına oranıdır. Bu gösterge yüzdelik dilimle ifade edilir.

Zaman dağılımı (nispi)

Belirli bir zaman aralığında seçili site(ler)de belirli hedef kitledeki ziyaretçiler tarafından geçirilen sürenin, belirli bir zaman aralığında belirli site(ler)de tanımlanmış referans grubundaki ziyaretçiler tarafından geçirilen toplam zamana oranıdır. Bu hesaplama yüzdelik dilimle ifade edilir.

Stream görüntüleme payı

Belirli bir zaman aralığında belirli stream sitelerinde, hedef kitle içerisinde yer alan ziyaretçiler tarafından yapılan görüntüleme sayısının, belirli bir zaman aralığındaki belirli stream sitelerinde ziyaretçilerin oluşturduğu toplam görüntüleme sayısına oranıdır. Bu gösterge yüzdelik dilimle ifade edilir.

 

Kesişim

Endeks

 

 
Hedef kitlenin İnternet kullanıcılarına oranı endeksi

Belirli bir zaman aralığında seçili site(ler)de belirli hedef kitledeki ziyaretçilerin nispi dağılım değerinin, belirli bir zaman aralığında internetin tamamında (araştırma kapsamındaki tüm web siteleri) belirli bir hedef kitle için nispi kullanıcı dağılımının değerine oranıdır. Bu gösterge yüzdelik dilimle ifade edilir.

Hedef kitlenin İnternet kullanıcılarına oranı endeksi (nispi) Belirli bir zaman aralığında seçili site(ler)de belirli hedef kitledeki ziyaretçilerin nispi dağılım değerinin, belirli bir zaman aralığında internetin tamamında (araştırma kapsamındaki tüm web siteleri) belirli bir hedef kitle için nispi kullanıcı dağılımının değerine oranıdır. Bu gösterge yüzdelik dilimle ifade edilir.
 

Paylaşım

 
 
Kullanıcı payı

Belirli bir zaman aralığında belirli bir siteyi ziyaret eden hedef kitledeki ziyaretçi sayısının, belirli bir zaman aralığında seçili sitelerden en az birini ziyaret eden belirli bir hedef kitledeki ziyaretçi sayısına oranıdır. Bu gösterge yüzdelik dilime ifade edilir.

Sayfa gösterim payı

Belirli bir zaman aralığında belirli bir siteyi ziyaret eden hedef kitledeki ziyaretçilerin sayfa gösterim sayısının, belirli bir zaman aralığında tüm seçili sitelerde hedef kitledeki ziyaretçiler tarafından gerçekleştirilmiş sayfa gösterim sayısına oranıdır. Bu gösterge yüzdelik dilimle ifade edilir.

Zaman payı

Belirli bir zaman aralığında belirli sitelerde hedef kitledeki kullanıcılar tarafından geçirilen zamanın, belirli bir zaman aralığında belirlenmiş tüm sitelerde hedef kitledeki kullanıcılar tarafından harcanan toplam zamana oranıdır. Bu gösterge yüzdelik dilimle ifade edilir.

Stream görüntüleme payı Belirli bir zaman aralığında belirli stream sitelerinde yer alan hedef kitle içindeki ziyaretçilerin görüntüleme sayısının, belirli bir zaman aralığında tüm stream sitelerinde yer alan hedef kitle içindeki ziyaretçilerin görüntüleme sayısına oranıdır. Bu gösterge yüzdelik dilimle ifade edilir.

 

Duplikasyon

 

 
Minimum kullanıcı duplikasyonu

Belirli bir zaman aralığında belirli sitelerin her birini ziyaret eden hedef kitledeki ziyaretçi sayısıdır.

Minimum kullanıcı duplikasyonu (%)

Belirli bir zaman aralığında belirli sitelerin her birini ziyaret eden hedef kitledeki ziyaretçilerin, belirli bir zaman aralığında belirli bir siteyi ziyaret eden hedef kitledeki ziyaretçilerin sayısına oranıdır. Bu gösterge yüzdelik dilimle ifade edilir.

Maksimum kullanıcı duplikasyonu

Belirli bir zaman aralığında belirli bir siteyi ve diğer belirli sitelerin en az bir tanesini ziyaret eden hedef kitledeki ziyaretçi sayılarıdır.

Maksimum kullanıcı duplikasyonu (%)

Belirli bir zaman aralığında belirli bir siteyi ve diğer seçili sitelerin en az birini ziyaret eden hedef kitledeki kullanıcı sayılarının, belirli bir aralığında belirli bir siteyi ziyaret eden hedef kitledeki ziyaretçi sayılarına oranıdır. Bu gösterge yüzdelik dilimle ifade edilir.