Metodoloji

Gözden geçir


gemiusAudience hibrit metodoloji kullanımıyla yenilikçi bir dijital kitle ölçüm aracıdır. gemiusAudience, kodlamnış websitelerden, stream player’lardan ve mobil uygulamalardan toplanan veri ile online anketler ve panelistlerin cihazlarına yüklenmiş gözlem aplikasyonlarından elde edilmiş datayı birleştirir. Kullanıcı bazlı veriler ve gerçek aktivite bilgisi hibrid kullanıcı-odaklı veri oluşturmak için harmanlanır.

methodology_725.png

Site bazlı veri, kodlanmış websitelerinden, stream player’lardan ve uygulamalardan edinilir.

Kullanıcı bazlı data(geniş çaplı sosyo demografik özellikler de dahil) kullanıcılar tarafından doldurulmuş online formlar ve kullanıcıların cihazlarına yüklenmiş gözlem uygulamalarından toplanır ( gerçek aktivite bilgisi).

Hibrid kullanıcı bazlı veri ortaya çıkarmak için beyan edilen ve gerçek aktivite bilgisi birleştirilir.

Buna ek olarak, araştırma kurumu için kullanıcı bazlı veri yeniden ölçeklendirilir ve bu sayede genel popülasyon özellikleri temsili ortaya çıkarılır.

Site ve kullanıcı bazlı veri kümeleri her ikisinden de fayda sağlayacak bir yolla birleştirilir: kullanıcıların websitelerdeki içerik tüketimiyle ilgili bilgiler, streamler ve uygulamalar, ve bu kullanıcıların sosyo-demografik ve davranışsal özellikleri.

Veri işleme sürecinde birçok süreç uygulanır, örneğin rahatsız edici faaliyetlerin filtrelenmesi (otomatik sayfa yenileme, aşırı aktiviteler gibi), kalite testleri.

Sonuçlar erişim ve kitle segmentasyonuna olanak verdiği için seçilmiş hedef kitleler için de benzer analizlerin yapılmasına olanak sağlar. (sosyo-demografik ve davranışsal özellikler temelinde).

Gerçek Kullanıcı metriği ve erişim metriği ile ilgili hesaplamaların algoritmaları şu durumların etkilerini safdışı eder: tek bilgisayarın birçok kullanıcı tarafından paylaşılması, tek bir kullanıcının birden fazla bilgisayar kullanması, bir kullanıcının çok sayıda cihaz kullanması(örn. Bilgisayar + tablet + akıllı telefon) ve kullanıcılar tarafından silinen çerezler.

Aynı kullanıcı tarafından birden fazla cihazın kullanımıyla birlikte çoğaltılmamış kesişimden arındırılmış toplam gerçek ziyaretçi ve yine kesişimden arındırılmış cihaz temelli gerçek ziyaretçi rakamının sunulması ihtiyacı ortaya çıkar. Bu durum yenilikçi Davranışsal Panel Sentezi (DPS) metodolojisi kullanılarak çözülmüştür.

gemiusAudience sonuçları:

  • sosyo-demografik ve davranışsal hedef kitleleri
  • Toplam Erişime ulaşmak için cihaz platformu ayrımları
  • websiteleri, streamler ve uygulama ölçümleri dahil olmak üzere kodlamnış ve kodlanmamış tüm stream ve uygulama ölçümü
  • çevrimiçi neredeyse gerçek zamanlı arayüz ve karşılaştırmalı çevrimdışı analitik uygulama

gemiusAudience’daki Gerçek Kullanıcı araştırmaları gerçektir!

Araştırma Sonuçları