Metodologia

Wskaźniki


Wskaźniki podstawowe

Użytkownicy (RU = Real User) Liczba internautów (użytkowników) w danej grupie celowej, którzy odwiedzili (tj. wygenerowali co najmniej jedną odsłonę) wybrany węzeł lub węzły w określonym przedziale czasowym. Wskaźnik ten opisuje rzeczywistą liczbę osób, nie zaś komputerów, plików cookie czy adresów IP.
Zasięg wśród internautów Stosunek liczby użytkowników z danej grupy celowej, którzy odwiedzili wybrany węzeł (węzły) w określonym przedziale czasowym do liczby internautów z danej grupy celowej. Ten wskaźnik wyrażany jest w procentach.
Odsłony Liczba zdarzeń polegających na wyświetleniu strony, wykonanych przez użytkownika należącego do danej grupy celowej w określonym przedziale czasowym. Wskaźnik obejmuje tylko odsłony krajowe.
Wizyty

Liczba wizyt wygenerowanych przez użytkowników  na wybranym węźle (węzłach) w określonym przedziale czasowym. Jedna wizyta to zestaw odsłon generowanych przez tego samego użytkownika na danej stronie (domenie), przy czym czas pomiędzy kolejnymi odsłonami nie przekracza 30 minut.

Czas [godz] Czas, jaki użytkownicy należący do danej grupy celowej spędzili na wybranym węźle (węzłach) w określonym przedziale czasowym. Ten wskaźnik wyrażany jest w godzinach i obejmuje tylko czas trwania odsłon krajowych.

 

Przeglądarki

 

 
Unikalne identyfikatory przeglądarek Liczba unikalnych identyfikatorów przeglądarek rozpoznanych jako krajowe na podstawie adresu IP, które odwiedziły wybrany węzeł w zdefiniowanym okresie. Wkaźnik dostępny tylko dla grupy celowej 'Wszyscy internauci'.
Unikalne identyfikatory przeglądarek (zagraniczne) Liczba unikalnych identyfikatorów przeglądarek rozpoznanych jako zagraniczne na podstawie adresu IP, które odwiedziły wybrany węzeł w zdefiniowanym okresie. Wkaźnik dostępny tylko dla grupy celowej 'Wszyscy internauci'.
Unikalne identyfikatory przeglądarek (ogółem) Liczba unikalnych identyfikatorów przeglądarek, które odwiedziły wybrany węzeł w zdefiniowanym okresie. Wkaźnik dostępny tylko dla grupy celowej 'Wszyscy internauci'.

 

Aplikacje

 

 
Uruchomione aplikacje Liczba użytkowników z danej grupy celowej, którzy mieli uruchomiony proces danej aplikacji w zdefiniowanym okresie.
Uruchomione aplikacje (%) Stosunek liczby użytkowników z danej grupy celowej, którzy mieli uruchomiony proces danej aplikacji w zdefiniowanym okresie do liczby wszystkich internautów z danej grupy celowej. Ten wskaźnik wyrażony jest w procentach. 
Użytkownicy i uruchomione aplikacje Liczba użytkowników z danej grupy celowej, którzy odwiedzili wybrany węzeł (węzły) lub mieli uruchomiony proces danej aplikacji w określonym przedziale czasowym.
Użytkownicy i uruchomione aplikacje (%) Stosunek liczby użytkowników z danej grupy celowej, którzy odwiedzili wybrany węzeł (węzły) lub mieli uruchomiony proces danej aplikacji w określonym przedziale czasowym do liczby wszystkich internautów z danej grupy celowej. Ten wskaźnik wyrażony jest w procentach. 
Czas uruchomienia [godz] Czas, w którym wybrana aplikacja była uruchomiona na komputerach użytkowników z danej grupy celowej w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten jest wyrażony w godzinach.

 

Średnie - wkaźniki dotyczą aktywności krajowej

 

 
Średnia liczba odsłon na użytkownika Średnia liczba odsłon wygenerowanych przez użytkownika należącego do wybranej grupy celowej na wybranym węźle (węzłach) w określonym przedziale czasowym.
Średni czas na użytkownika [godz:min:s] Średni czas, jaki użytkownik z danej grupy celowej spędził na wybranym węźle (węzłach) w określonym przedziale czasowym. 
Średni czas trwania wizyty [godz:min:s] Średni czas trwania wizyty dla wybranego węzła w określonym przedziale czasowym.
Średni czas trwania odsłony [godz:min:s] Średni czas, jaki upływa pomiędzy dwiema kolejnymi odsłonami wygenerowanymi przez użytkowników należących do wybranej grupy celowej na wybranym węźle (węzłach) w określonym przedziale czasowym.
Średni czas uruchomienia na aplikację [godz:min:s] Średni czas, w jakim wybrana aplikacja była uruchomiona na komputerach użytkowników z danej grupy celowej w określonym przedziale czasowym. 
Średnia liczba wizyt na użytkownika Średnia liczba wizyt wygenerowanych przez użytkownika należącego do wybranej grupy celowej na wybranym węźle (węzłach) w określonym przedziale czasowym.

 

Dopasowanie

 

 
Dopasowanie użytkowników Stosunek liczby użytkowników z danej grupy celowej, którzy odwiedzili wybrany węzeł (węzły) w określonym przedziale czasowym do całkowitej liczby użytkowników, którzy odwiedzili wybrany węzeł/węzły w określonym przedziale czasowym. Ten wskaźnik wyrażony jest w procentach.
Dopasowanie odsłon Stosunek liczby odsłon wygenerowanych przez użytkowników należących do wybranej grupy celowej na wybranym węźle (węzłach) w określonym przedziale czasowym do całkowitej liczy odsłon wygenerowanych przez użytkowników na wybranym węźle (węzłach) w określonym przedziale czasowym. Ten wskaźnik wyrażony jest w procentach.
Dopasowanie czasu Stosunek czasu, jaki użytkownicy należący do wybranej grupy celowej spędzili na wybranym węźle (węzłach) w określonym przedziale czasowym do czasu spędzonego przez wszystkich użytkowników na wybranym węźle (węzłach) w określonym przedziale czasowym. Ten wskaźnik wyrażony jest w procentach.
Dopasowanie użytkowników (względne) Stosunek liczby użytkowników z danej grupy celowej, którzy odwiedzili wybrany węzeł (węzły) w określonym przedziale czasowym do całkowitej liczby użytkowników z grupy referencyjnej, którzy odwiedzili wybrany węzeł (węzły) w określonym przedziale czasowym. Ten wskaźnik wyrażony jest w procentach.
Dopasowanie odsłon (względne) Stosunek liczby odsłon wygenerowanych przez użytkowników należących do wybranej grupy celowej na wybranym węźle (węzłach) w określonym przedziale czasowym do całkowitej liczy odsłon wygenerowanych przez użytkowników z grupy referencyjnej na wybranym węźle (węzłach) w określonym przedziale czasowym. Ten wskaźnik wyrażony jest w procentach.
Dopasowanie czasu (względne) Stosunek czasu, jaki użytkownicy należący do wybranej grupy celowej spędzili na wybranym węźle (węzłach) w określonym przedziale czasowym do czasu spędzonego przez użytkowników z grupy referencyjnej na wybranym węźle (węzłach) w określonym przedziale czasowym. Ten wskaźnik wyrażony jest w procentach.

 

Affinity Index

 

 
Affinity index wśród internautów Stosunek dopasowania użytkowników z danej grupy celowej dla wybranego węzła do dopasowania użytkowników z danej grupy celowej dla całego Internetu w zdefiowanym okresie. Ten wskaźnik wyrażony jest w procentach.
Affinity index wśród internautów (względne) Stosunek względnego dopasowania użytkowników z danej grupy celowej dla wybranego węzła do względnego dopasowania użytkowników z danej grupy celowej dla całego Internetu w zdefiowanym okresie. Ten wskaźnik wyrażony jest w procentach.

 

Udział

 

 
Udział użytkowników Stosunek liczby użytkowników z danej grupy celowej, którzy odwiedzili dany węzeł w określonym przedziale czasowym do liczby użytkowników z danej grupy celowej, którzy odwiedzili co najmniej jeden z wybranych węzłów w określonym przedziale czasowym. Ten wskaźnik wyrażony jest w procentach.
Udział odsłon Stosunek liczby odsłon wygenerowanych przez użytkowników z danej grupy celowej na danym węźle w określonym przedziale czasowym do liczby odsłon wygenerowanych przez użytkowników z danej grupy celowej na wszystkich wybranych węzłach w określonym przedziale czasowym. Ten wskaźnik wyrażony jest w procentach.
Udział czasu Stosunek czasu, jaki użytkownicy z danej grupy celowej spędzili na danym węźle w określonym przedziale czasowym do czasu, jaki użytkownicy z danej grupy celowej spędzili na wszystkich wybranych węzłach w określonym przedziale czasowym. Ten wskaźnik wyrażony jest w procentach.

 

Współoglądalność

 

 
Współoglądalność Liczba użytkowników z danej grupy celowej, którzy odwiedzili każdy z wybranych węzłów w określonym przedziale czasowym.
Współoglądalność (%) Stosunek liczby użytkowników z danej grupy celowej, którzy odwiedzili każdy z wybranych węzłów w określonym przedziale czasowym do liczby użytkowników z danej grupy celowej, który odwiedzili dany węzeł w określonym przedziale czasowym. Ten wskaźnik wyrażony jest w procentach.
Maksymalna współoglądalność Liczba użytkowników z danej grupy celowej, którzy odwiedzili wybrany węzeł w określonym przedziale czasowym oraz co najmniej jeden z pozostałych wybranych węzłów w określonym przedziale czasowym.
Maksymalna współoglądalność (%) Stosunek liczby użytkowników z danej grupy celowej, którzy odwiedzili wybrany węzeł oraz co najmniej jeden z pozostałych wybranych węzłów w określonym przedziale czasowym do liczby użytkowników z danej grupy celowej, który odwiedzili dany węzeł w określonym przedziale czasowym. Ten wskaźnik wyrażony jest w procentach.